HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (2024)

HVO-Querido

10.429 volgers

 • Deze bijdrage melden

We gaan een nieuw intranet opzetten en implementeren. Een intranet dat bijdraagt aan kennisdeling en -ontwikkeling dat aantrekkelijk is in gebruik. Hiervoor zoeken we een projectleider die dit eerder heeft gedaan en zin heeft hier vol enthousiasme voor te gaan, https://lnkd.in/eVj8QKk Voldoe je aan deze eisen, dan ben je van harte welkom in onze kleine, creatieve, professionele en positieve team!

Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) samenvoorthuis.nl

24

1 commentaar

Interessant Commentaar

Anouar El Ghouche

I

4 j

 • Dit commentaar rapporteren

Als men gewoon de wet handhaafde en de Algemene leveringsvoorwaarden, dan is een intranet momenteel niet noodzakelijk. Er is namelijk informatie genoeg, alleen doet men er niks mee. HVO-Querido zonde van het geld.

Interessant Reactie

1 reactie

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Ben jij de bruggenbouwer die ons beleid verbindt met de praktijk? Voel jij je thuis in een organisatie die om mensen geeft? Laat van je horen en word onze nieuwe beleidsadviseur! Bekijk de vacature hier; https://lnkd.in/eCrkSuFa#Beleidsadviseur #HuisvestingFacilitair #Vacature

  • HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (7)

  27

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

  • Deze bijdrage melden

  In ons nieuwe passantenpension aan de Wenckebachweg is Abdel een van de eerste gasten. Hij vertelt openhartig hoe hij in de opvang terecht is gekomen en vooral hoe hij de toekomst ziet.''Bijna zes jaar ben ik op straat geweest. Buiten geslapen en overal. Op straat raak je alles kwijt. Daardoor kom je in een verwarde positie terecht. Je kunt bijna niet meer helder denken omdat je geen rust hebt. Je kunt je kinderen niet zien. Dat is zwaar. Nu werk ik weer aan een basis om verder te gaan, hier bouw ik weer op. Dat komt omdat ik me hier kan concentreren, hier kan ik focussen op dingen die belangrijk zijn en mijn ding doen.''In samenwerking met woningcorporatie de Alliantie hebben wij een nieuw passantenverblijf gebouwd. Dit was in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Gemeente Ouder-Amstel.Het zijn 93 woonunits verdeeld over vier etages. De woningen zijn bedoeld voor mensen uit Amsterdam en de gemeenten van Amstelland die door omstandigheden dakloos zijn geworden.Lees hier het hele verhaal van Abdel 👇 https://lnkd.in/etp4KGru

  Met een basis kom je verder - HVO-Querido https://hvoquerido.nl

  52

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Inspirerend Symposium: 'Samenwerken met Naasten. Hoe? Zo!' 🌟Op 4 april kwamen 300 deelnemers uit alle hoeken van het land samen op de Hogeschool van Amsterdam. Ervaringsdeskundigen, gezondheidsjuristen en betrokkenen deelden inzichten over het werken met naasten.Het belang van triadisch werken werd benadrukt, met ontroerende verhalen en praktische tips. De boodschap was duidelijk: betrek naasten voor betere zorg.Dit symposium, mede mogelijk gemaakt door HVO-Querido, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk, Hogeschool Inholland en de onderzoeksgroep Social Network First?, toonde de groeiende behoefte aan samenwerking en bewustwording in de zorg.Lees het volledige artikel hier 👇 https://lnkd.in/dWS34Ayk

  'Smaakt naar meer' - HVO-Querido https://hvoquerido.nl

  103

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Ben je nieuwsgierig naar een carrière als ondersteunend- of persoonlijk begeleider, maar voel je dat je nog niet helemaal klaar bent om direct te solliciteren? Geen zorgen! Wij nodigen je graag uit voor een informele koffiedate om elkaar beter te leren kennen.Er zijn een paar plekjes vrijgekomen voor onze koffiedate op donderdag 11 april van 10.00-12.00 uur! Als je beschikt over minimaal een afgeronde mbo niveau 3 opleiding, dan nodigen we je van harte uit om je plekje te reserveren. Stuur snel een e-mail naar solliciteren@hvoquerido.nl om je aan te melden.Meer informatie over de koffiedate vind je via deze link: https://lnkd.in/dUwAf9Zq Laten we samen ontdekken of dit de juiste stap voor jou is! Tot snel bij de koffiedate!#Kennismaken #Koffiedate #Zijinstromers #Carrièreswitch

  • HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (20)

  50

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Vandaag vieren we Nationale Collegadag! 🎉Een dag om waardering uit te spreken voor onze fantastische collega's en het belang van samenwerking te benadrukken. We delen nieuwe ideeën, helpen elkaar en dagen elkaar uit om zo het beste in elkaar naar boven te brengen. Ongeacht de functie dragen alle collega's van HVO-Querido bij aan ons gezamenlijke doel om een thuis te creëren voor iedereen!Bedankt collega's voor jullie toewijding, lef en harde werk. Samen maken wij het verschil!Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze openstaande vacatures; https://samenvoorthuis.nl/#NationaleCollegadag #Teamwork #Waardering #Samenwerken

  • HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (23)

  26

  2 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  HVO-Querido vindt het aantal dakloze mensen in Nederland onaanvaardbaar hoog en schat in dat er meer mensen dakloos zijn dan de recent gepubliceerde schatting van het CBS.Jessica Wesselius, lid raad van bestuur bij HVO-Querido:’Er zijn meer jongeren en ouderen die dakloos zijn en die nu niet worden meegerekend. Dit beperkte beeld brengt het risico met zich mee dat beleid daarop wordt ingericht. Dat is de reden dat wij pleiten voor en meewerken aan een andere telmethode, voor een realistischer beeld van aantallen en oorzaken.’Lees hier de volledige reactie 👇 https://lnkd.in/evtekB_V

  Reactie HVO-Querido nieuwe CBS-cijfers aantal dakloze mensen - HVO-Querido https://hvoquerido.nl

  84

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Gisteren opende Irma Baars en Rutger Groot Wassink de expositie DOOR-ART!Wij zijn ontzettend trots op het resultaat en onze kunstenaars. De expositie is tot 23 april te zien in de Centrale hal in het Stadhuis.

  52

  3 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  ''Wat gelukkig ook hetzelfde is gebleven is de collegialiteit. Als er iets is dan zijn we er voor elkaar. Anders had ik het niet zolang volgehouden. We gaan er nog steeds samen voor, als één team.''Onze collega Carin, een van de pioniers van ons Passantenhotel, is aan het einde van het jaar maar liefst veertig jaar in dienst bij HVO-Querido. Ze gaat nog lang niet met pensioen, maar hoog tijd om te horen wat haar werk zo bijzonder maakt! Lees hier haar verhaal 👇 https://lnkd.in/eZe3GSMv

  Het dunne lijntje tussen thuis en thuisloos - HVO-Querido https://hvoquerido.nl

  32

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Vandaag vieren we de Internationale Dag van het Sociaal Werk. Een shout-out naar onze medewerkers die een onmisbare rol spelen in het ondersteunen en begeleiden van mensen in een kwetsbare situatie. Sociaal werkers dragen bij aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om te groeien en te bloeien. Wil jij ook deel uitmaken van onze organisatie en positieve veranderingen teweegbrengen? Ontdek onze vacatures; https://samenvoorthuis.nl/#SociaalWerk #DagVanHetSociaalWerk #vacatures #maatschappelijkwerk

  • HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (41)

  59

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • HVO-Querido

  10.429 volgers

  • Deze bijdrage melden

  DOOR-ART: unieke expositie in het Amsterdamse stadhuis 🎨 HVO-Querido organiseert tussen 21 maart en 23 april 2024 een expositie in het Stadhuis van Amsterdam! Alle werken zijn gemaakt door onze cliënten. De naam zegt het al: deuren, met alle betekenissen die deze voor mensen kunnen hebben, staan centraal. Het thema ‘deuren’ kwam niet uit de lucht vallen: in mei 2023 organiseerden wij deParade tegen Dakloosheid. Een evenement waar tientallen organisaties samen kwamen met één doel: dakloosheid bestrijden. Op dit event konden bezoekers hun ideeën of perspectieven op het thema dakloosheid op twee deuren schrijven of tekenen. Deze deuren zijn, naast de werken die door onze kunstenaars zijn gemaakt, onderdeel van de tentoonstelling.Douwe van Riet, bestuurder HVO-Querido: ‘Met de expositie benadrukken HVO-Querido en de gemeente Amsterdam ook de gezamenlijke ambitie – vanuit hetNationaal Actieplan Dakloosheid– dat iedereen in Nederland in 2030 een thuis heeft.’Wij zijn dan ook blij en trots dat de gemeente de kunstwerken in het Stadhuis wil exposeren! Kom jij de kunstwerken bekijken? Meer informatie vind je hier 👇 https://lnkd.in/exBt47CR

  DOOR-ART: unieke expositie in het Amsterdamse stadhuis - HVO-Querido https://hvoquerido.nl

  64

  4 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (49)

HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (50)

10.429 volgers

Profiel weergeven

Volgen
HVO-Querido op LinkedIn: Projectleider Nieuw Intranet, (32 uur) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5279

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.