Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (2024)

Annemieke de Bruijn

Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

 • Deze bijdrage melden

Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte (of de regenbuien van afgelopen weken) in de grond wroeten en in de gaten houden of de tomaatjes niet rotten is niks voor mij.🍅Wie had gedacht dat ik bij het waterschap bezig zou zijn met tuinen, regentonnen, groene daken en tegels? Wist je dat je in je eigen tuin veel dingen kunt doen om water, dieren en klimaat te helpen? Bijvoorbeeld je moestuin water geven wat je hebt opgevangen in een regenton. Of meedoen aan het NK Tegelwippen (ja, dat bestaat echt!). 💧Deze weken doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) mee met de Week van Ons Water. Dit jaar met het thema “Klimaatadaptatie en vergroenen van tuinen”. 🐝 Een superleuke campagne om samen met Lineke Walthaus aan te werken. Houd de socials van HDSR in de gaten voor leuke tips en activiteiten! 👩🏼🌾 Begin jij ook een moestuin? Tips: https://lnkd.in/dS67hkuR

8

2 commentaren

Interessant Commentaar

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

3 d

 • Dit commentaar rapporteren

🌱💧

Interessant Reactie

1 reactie

Lineke Walthaus

Communicatiemedewerker

3 d

 • Dit commentaar rapporteren

Wat goed! 💙

Interessant Reactie

1 reactie 2 reacties

Meer commentaar weergeven

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Van non-profit, naar commercieel, naar... de overheid!Afgelopen week 'sprong ik in het diepe' en startte ik als Communicatiemedewerker bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden🦢 Een hele interessante, diverse baan binnen een heel gezellig team!In een aantal dagen zijn er al heel wat termen en afkortingen langs komen drijven bij dit waterschap (RWZI's, GHIJ, kunstwerken en MRB...). En ik hoop er nog veel meer te leren, want het is een ontzettend interessante & fijne organisatie!💧

  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (6)

  119

  51 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Na een mooi jaar bij Domino's, zoek ik vanaf september/oktober 2023 een nieuwe uitdaging in het communicatievak!Het afgelopen jaar heb ik me breed ontwikkeld op het gebied van interne communicatie binnen een internationaal bedrijf: Domino's. Van strategische projecten tot het uitvoeren van operationele werkzaamheden en van de implementatie van een intranet tot interventies die bijdragen aan werkgeluk: het is een kleine greep uit de werkzaamheden waarmee ik aan de slag ben gegaan. Voor mijn nieuwe functie ben ik op zoek naar een organisatie waar ik mezelf verder kan ontwikkelen op het gebied van contentcreatie, adviesvaardigheden en reputatiemanagement. Dit bij voorkeur in de omgeving Utrecht/Gorinchem/Dordrecht. Ik ben gepassioneerd over het verbinden van mensen door middel van betekenisvolle communicatie. Ben of ken jij de organisatie waar ik fulltime aan de slag kan? 💼 #communicatie #opentowork

  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (11)

  96

  13 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn heeft dit gerepost

  • Deze bijdrage melden

  88

  2 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Vorige week zaterdag mocht ik voor de tweede keer een expertsessie geven op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Studiekiezers meer vertellen over mijn studietijd op de CHE en over mijn werk nu bij Domino's Pizza Nederland. Ontzettend leuk om zo bij deze fijne school betrokken te blijven en jonge mensen op weg te helpen met hun studiekeuze. En mooi om op deze manier, naast gastcolleges, bedrijfsbezoeken en video’s, het verhaal van Domino’s te delen en te enthousiasmeren. 🍕 Bedankt voor de uitnodiging Jaliene de Haas- Willemsen

  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (18)

  51

  2 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Vanochtend mocht ik tijdens een ‘expertsessie’ op de Open Dag van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een presentatie geven aan jonge studiekiezers. Ik deelde hoe ik de opleiding Communicatie heb ervaren en doorlopen. Daarnaast vertelde ik over wat ik nu bij Domino’s Pizza doe als interne communicatiemedewerker. Leuk om weer eens op school te zijn en docenten te spreken, maar vooral interessant om jonge studiekiezers een beetje op weg te helpen!

  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (22)

  51

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  • Week van de Gelijke Kansen •Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op te groeien met rolmodellen, kansen en een rooskleurige toekomst. Daarom zetten wij ons in voor de jongeren van JINC en helpen we hen aan een betere toekomst. Weer een mooi project om mee bezig te zijn! #Weekvandegelijkekansen #JINC #dominos

  7

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  DIPLOMA🎓Afgelopen woensdag mocht ik mijn diploma #hbocommunicatie ophalen aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Wat een mooie avond en fijn om weer even terug op school te zijn. Ook mocht ik, namens Communicatie, een speech geven aan alle aanwezigen; een toffe ervaring!Marcel Catsburg, bedankt voor je fijne begeleiding door de jaren heen en je mooie woorden woensdag. Die (én jou) zal ik niet snel vergeten! #afgestudeerd #diploma 🥂

  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (28)
  • Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (29)

  82

  6 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Afgestudeerd!📚Het is al even geleden; begin juli behaalde ik mijn scriptie hbo Communicatie met een 7,8. Twee weken later ronde ik mijn eindgesprek af met een 7,5.Vanaf 1 september start ik/ga ik verder bij het bedrijf waar ik afstudeerde, Domino's Pizza Nederland, als Corporate Communicatiemedewerker. 🍕 Ik heb er veel zin in! Marianne Kemps, bedankt voor deze mooie kans! Nu dus nog even genieten van de zon, vrienden en familie☀️ #Afgestudeerd #communicatie #corporatecommunication

  64

  10 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Annemieke de Bruijn

  Enthousiaste, creatieve communicatiemedewerker bij HDSR

  • Deze bijdrage melden

  Mensen verbinden, dat is voor mij de belangrijkste opdracht van interne communicatie. Weten waar je elkaar kunt vinden, waar je terecht kunt, wat je kunt leren van de ander en wat de ander bezighoudt. Tijdens mijn eerste week bij Domino's Pizza Nederland kreeg ik de opdracht om aan de slag te gaan met het Domino's Next Talent Network (DNTN) event. Ik ben meteen enthousiast van start gegaan, met nog weinig kennis van de mensen, de organisatie en de interne communicatie. Dinsdag 3 mei was het zo ver. Het was een geslaagde en inspirerende dag. Wat een mooie mensen, wat een mooi bedrijf!💙 Bedankt voor het vertrouwen Marianne Kemps!Video: Mike Jonker#internecommunicatie #afstuderen #dominospizza #people #networkevent #talent

  16

  2 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (40)

Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (41)

427 volgers

 • 19 bijdragen

Profiel weergeven

Volgen
Annemieke de Bruijn op LinkedIn: Mijn moeder weet dat ik helemaal geen fan ben van tuinieren. In de hitte… (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5365

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.