InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt (2024)

dinsdag 26 september 2023

timer 4 min

InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt (1)

Hein Vrins (InterShift) en Neil Layco*ck (Agilio): ‘We introduceren niet alleen vernieuwende producten, ook ondersteunen we onze klanten systematisch daarbij’ (Foto: Agilio)

InterShift, bij huisartsen bekend als de aanbieder van roostersoftware voor huisartsenposten, is in 2022 overgenomen door Agilio Software. Agilio Software is in het Verenigd Koninkrijk marktleider in oplossingen die praktijkmanagers van eerstelijns zorgverleners ondersteunen bij hun dagelijks werk. Neil Layco*ck, ceo van Agilio, en Hein Vrins, managing director van InterShift, vertellen over de ambities van Agilio in Nederland.

InterShift begon 2005 met de ontwikkeling van planningssoftware, specifiek voor huisartsenposten. Binnen de posten ondersteunde de software de complexe planning van triagisten en huisartsen, vertelt Hein Vrins. ‘Een soortgelijk product, InterShift PRAKTIJK, hebben we ook geïntroduceerd in de huisarts- en tandartspraktijken om praktijkmanagers te ondersteunen bij het vaststellen van een rooster, om de (over)uren en vakanties goed te registreren en de uitbetaling aan het personeel soepel en foutloos te laten verlopen.’

Breed productenpakket

Agilio biedt in het Verenigd Koninkrijk een breed scala aan oplossingen voor de praktijk, vertelt Neil Layco*ck, ceo van Agilio. ‘Veel gebruikt wordt I Team, een compleet HR- en roosterpakket dat bovendien een compleet personeelsdossier bevat en geïntegreerd kan worden met e-learning (I-Learn) en compliance software (I-Comply). Met de compliance-software (protocollen en regelgeving) bereikt Agilio 2000 praktijken en zo’n 7500 professionals die elke maand inloggen op de compliance-systemen.’

Een belangrijke focus is de ontwikkeling van e-learning modules voor de huisartsen- en tandartsenpraktijken, vertelt Layco*ck. ‘In de mondzorg in het Verenigd Koninkrijk bedienen we zo’n 100.000 professionals met de e-learnings. Uniek is ook dat Agilio Software meer levert dan alleen de software, ook alle content voor e-learning en compliance hebben we in samenwerking met de National Health System (NHS) ontwikkeld.’

InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt (2)

Integratie in Teamnet-suite

Deze producten kunnen worden gebundeld in Teamnet-suite, als integraal platform voor e-learning, HR-management en compliance, legt Layco*ck uit. ‘Bovendien kunnen de praktijken via Teamnet communiceren met hun collega-praktijken in de regio, vergelijkbaar met de Nederlandse zorggroepen. Daarbij gaat het vaak om afstemming van het zorg- en kwaliteitsbeleid in de omgeving. Juist omdat we zoveel overeenkomsten hebben in eerste lijn en mondzorg denken we dat we onze producten ook goed kunnen aanbieden in Nederland.’

Voor het productaanbod van InterShift, vanouds gericht op personeelsmanagement, betekent dit een aanzienlijke uitbreiding, schetsen Layco*ck en Vrins. ‘De software voor HR en compliance zal volledig in het Nederlands beschikbaar komen voor de huisartsen- en tandartspraktijk. De e-learnings komen beschikbaar in het Engels, omdat Nederlandse zorgprofessionals die taal goed beheersen. Bovendien lijken de Nederlandse NHG-standaarden sterk op de NICE-standaarden in het VK.’

Ondersteuning van praktijkmanagers staat centraal

Agilio focust zich op het management, kwaliteitsbeleid en kennisontwikkeling van de praktijken, vertelt Layco*ck. ‘We zullen de producten samen met Hein en zijn team verder afstemmen op en doorontwikkelen voor de Nederlandse markt. Daarbij heeft Hein niet alleen een ruime kennis van de huisartsenbranche, maar ook van de mondzorg, waardoor we producten uitstekend kunnen aanpassen op de Nederlandse vraag. Daarnaast zullen we voor de huisartsenposten de Intershift producten gewoon onder dezelfde naam blijven aanbieden.’

Daarbij heeft Agilio een duidelijke focus: het ondersteunen van de secundaire processen bij eerstelijns zorgverleners. Het bedrijf richt zich nadrukkelijk niet op primaire systemen zoals patiëntinformatie of financiële pakketten. ‘We richten ons exclusief op al die software die praktijkmanagers nodig hebben bij de uitvoering van hun taken’, vat Layco*ck samen.

Intelligente software om overzicht te houden

Het softwareaanbod is vanzelfsprekend webbased, dus niet afhankelijk van een besturingssysteem. Daarbij zijn de producten van Agilio niet alleen geschikt voor individuele praktijken maar ook zeer interessant voor ketens en (back-end) service organisaties, vertelt Layco*ck. Individuele praktijken profiteren van de complete oplossingen met actuele content waardoor ze zelf niet meer het wiel hoeven uit te vinden. Bovendien komen daar voor de grotere organisaties nog de nodige voordelen bij, vervolgt hij. ‘Zo kunnen landelijke organisaties bij onze e-learning modules precies monitoren welke praktijken de e-learning al hebben afgerond en welke nog niet. Ook is het mogelijk om specifieke protocollen voor te schrijven aan de individuele praktijken.’

Layco*ck en Vrins benadrukken dat de productlijn van InterShift aanzienlijk wordt uitgebreid, maar dat Agilio de bestaande producten blijft ondersteunen en doorontwikkelen. Recent is daarom HAP Select 2.0 geïntroduceerd, een nieuwe versie van het zelfroosteren, zodat de huisarts maximale grip krijgt op zijn rooster en binnen enkele minuten alle diensten kan selecteren die voor hem interessant zijn.

De toekomst

Na de introductie in Nederland wil Agilio doorgroeien in landen als Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Canada. ‘Het uitrollen van nieuwe software hebben we voor het eerst op landelijke schaal gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Zo hebben we tijdens corona onze e-learningmodules aanzienlijk uitgebreid. We gaan samen met het team van Hein de Agilio-producten nu op de Nederlandse markt brengen en het InterShift-aanbod verder uitbouwen. Daarbij introduceren we niet alleen vernieuwende producten, maar ondersteunen onze klanten daarbij ook systematisch via onze klantenteams.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over InterShift / Agilio, neem dan contact op met Hein Vrins, managing director. U kunt mailen hein.vrins@intershift.nlof telefonisch via 055 – 7630440. Kijk ook op onze website: www.intershift.nl.

Categorieën

Personeel

Wet- en regelgeving

Digitalisering

Meer artikelen met dit thema

mic_external_onInterview

Willy van der Wind op de Dag van de Praktijkmanager: ‘Conflicten oplossen door de roze olifant bespreekbaar te maken’

1 mei om 11:15 uurtimer6 min

Willy van der Wind, oprichter van Mediation & Meer, is conflictexpert en werkt als registermediator in de…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Huisarts stuurt SOS: ‘Een duurzame, instapklare praktijk waar we het verschil kunnen maken’

22 apr om 10:30 uurtimer6 min

Huisarts Wietske Jacobs (44) maakte in 2018 de sprong naar het praktijkhouderschap in Den…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Huisarts Annemieke Commissaris zoekt maat voor ‘positief gezonde’ praktijk: ‘Rust en ruimte voor langdurige relatie met patiënt’

11 apr om 15:15 uurtimer5 min

Huisarts Annemieke Commissaris plaatste onlangs een oproep op LinkedIn voor een maat, om samen als…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Onderzoeker Nico Verhoef: ‘Ongeveer 40 procent van de huisartsen heeft burn-outklachten’

10 apr om 15:00 uurtimer6 min

Oud-huisarts Nico Verhoef onderzocht voor zijn proefschrift hoe burn-out bij huisartsen ontstaat en wat de…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Charlotte van den Wall Bake over teambinding en veilige werkomgeving: ‘Maak tijd, ga de dialoog aan en begin van onderop’

5 apr om 11:19 uurtimer5 min

Praktijkhouders en praktijkmanagers doen er goed aan om over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag na te…

Lees verder »

person_outlineBlog

Grensoverschrijdend gedrag: twee keer geel is rood

3 apr om 11:30 uurtimer4 min

Zowel de oude- als de nieuwe (sociale) media staan momenteel bol van artikelen over grensoverschrijdend gedrag…

Lees verder »

person_outlineBlog

‘What happens when you stop micro-managing’

27 mrt om 15:30 uurtimer4 min

Op LinkedIn gaat een filmpje rond. Zeven paarden staan klaar voor een race. Het startschot klinkt, en één werpt…

Lees verder »

casesBedrijfsnieuws

Uw werknemer meldt zich ziek. Wat nu?

27 mrt om 15:00 uurtimer4 min

Alle bedrijven krijgen er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Waar moet u als werkgever allemaal…

Lees verder »

  • Load More
InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5285

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.